Kontakt

Familia Vitae, o.z.

Sídlo: Nám. mládeže 41 /8, 932 01 Veľký Meder

Tel.: 0905 925 193

Mail: krajcovic.jaro@gmail.com

 

Bankové spojenie

Čišlo účtu: SK23 0900 000 000 508 221 7977

GIBASKBX